Home / Tag
Đối tượng nào phải cách ly khi đến TP.HCM? Đối tượng nào phải cách ly khi đến TP.HCM?

Đối tượng nào phải cách ly khi đến TP.HCM?

-   04/11/2021 13:28

Những người đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất (1 lần).