Home / Tag
4 tấn đầu cá hồi Đan Mạch nhập khẩu vi phạm nhãn đang vận chuyển từ TP.HCM về Tiền Giang 4 tấn đầu cá hồi Đan Mạch nhập khẩu vi phạm nhãn đang vận chuyển từ TP.HCM về Tiền Giang

4 tấn đầu cá hồi Đan Mạch nhập khẩu vi phạm nhãn đang vận chuyển từ TP.HCM về Tiền Giang

-   12/10/2021 13:22

Qua kiểm tra, có 4 tấn đầu cá hồi xuất xứ Đan Mạch được chứa trong 400 hộp với khối lượng 10 kg/hộp đang được vận chuyển trên xe. Tại thời điểm khám, chủ hàng hóa là Công ty TNHH C.T.N.K tại Tiền Giang có xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.