largeer
Home / Tag
'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108? 'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108?

'Ngũ mã' đua tranh, ai sẽ mang biệt dược về cho Bệnh viện 108?

-   08/05/2024 17:19

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (2024/TBH-04) do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu với 4 nhà thầu tham gia.