Home / Tag
Loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn cho dân ký nhận tiền hỗ trợ mà... không có tiền? Loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn cho dân ký nhận tiền hỗ trợ mà... không có tiền?

Loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn cho dân ký nhận tiền hỗ trợ mà... không có tiền?

-   19/09/2021 09:27

Dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống của người dân lâm vào cảnh khốn khó, nhiều chính sách hỗ trợ đã kịp thời đã đến với người dân, tuy nhiên cũng không ít tiêu cực và đỉnh điểm nhiều địa phương rộ lên nghi vấn phường cho dân ký nhận tiền hỗ trợ mà... không có tiền? Đã có địa phương đã phải đứng ra xin lỗi hoặc đính chính thông tin. Mới đây tại Bình Dương lại rộ lên nghi vấn phường An Phú cho dân ký nhận tiền hỗ trợ mà... không có tiền?