Home / Tag
Vụ việc bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố cáo hiếp dâm nữ cán bộ: Xấu hổ lắm lắm! Vụ việc bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố cáo hiếp dâm nữ cán bộ: Xấu hổ lắm lắm!

Vụ việc bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố cáo hiếp dâm nữ cán bộ: Xấu hổ lắm lắm!

-   14/11/2021 15:16

Nói thẳng, đây là biểu hiện của suy thoái đạo đức lối sống. Hành vi của ông Sơn xấu hổ lắm lắm. Dù gì đi nữa cũng thật đáng tiếc. Một cán bộ được đào tạo đầy đủ, còn trẻ mà đánh mất mình. Nhưng giả dụ vụ này không bị phát hiện hay bị phát hiện nhưng chìm xuồng thì đương sự sẽ còn cơ hội 'trèo cao' lên các vị trí khác của quyền lực. Uy tín của Đảng sẽ thiệt hại biết chừng nào!