Home / Tag
Long An: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 trúng gói thầu xây lắp hơn 122 tỷ  tại dự án xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 trúng gói thầu xây lắp hơn 122 tỷ  tại dự án xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền

Long An: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 trúng gói thầu xây lắp hơn 122 tỷ  tại dự án xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền

-   22/07/2023 22:04

Vượt qua  2 đối thử, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 đã trúng thầu gói thầu Xây dựng phần nhà khối điều trị nội trú 300 giường và các hạng mục phụ trợ, thang máy, máy phát điện, tại dự án dự án xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An làm chủ đầu tư.