largeer
Home / Tag
Becamex IDC & VNTT được xướng tên tại lễ trao giải thưởng 'Thành phố thông minh Việt Nam' – Vietnam Smart City Award 2023 Becamex IDC & VNTT được xướng tên tại lễ trao giải thưởng 'Thành phố thông minh Việt Nam' – Vietnam Smart City Award 2023

Becamex IDC & VNTT được xướng tên tại lễ trao giải thưởng 'Thành phố thông minh Việt Nam' – Vietnam Smart City Award 2023

-   31/12/2023 07:23

Becamex IDC & VNTT được xướng tên tại lễ trao giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam" – Vietnam Smart City Award 2023 vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.