largeer
Home / Tag
Bầu Đức muốn bán sạch vốn chuỗi 'heo ăn chuối' BAPI Bầu Đức muốn bán sạch vốn chuỗi 'heo ăn chuối' BAPI

Bầu Đức muốn bán sạch vốn chuỗi 'heo ăn chuối' BAPI

-   31/12/2023 14:34

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần BAPI Hoàng Anh Gia Lai (BAPIHAGL).