largeer
Home / Tag
Chính thức gắn bảng vàng công nhận Bưu điện TP.HCM là một trong những điểm thú vị của thành phố Chính thức gắn bảng vàng công nhận Bưu điện TP.HCM là một trong những điểm thú vị của thành phố

Chính thức gắn bảng vàng công nhận Bưu điện TP.HCM là một trong những điểm thú vị của thành phố

-   04/12/2023 12:08

Đây cũng là hoạt động khởi động cho việc công bố 100 điều thú vị của chương trình "TP.HCM - 100 điều thú vị" 2023. Chương trình "TP.HCM - 100 điều thú vị" được phát động từ tháng 12-2022. Sau 4 tháng phát động, chương trình đã tiếp nhận 300 lượt đề cử, ứng cử trên website https://100e.visithcmc.vn/.