Home / Tag
Bị tố coi thường khách hàng, phía bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam nói gì? Bị tố coi thường khách hàng, phía bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam nói gì?

Bị tố coi thường khách hàng, phía bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam nói gì?

-   10/11/2021 14:35

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có công văn số 70/NT-QLBH chuyển đơn thư của ông Phạm Trần Tiến đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam để giải quyết về phản ánh triển khai Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng liên quan đến dịch bệnh COVID-19.