Home / Tag
Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng? Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng?

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.797 (Tây Ninh), CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN một mình tham gia và trúng?

-   14/08/2023 19:24

Gói thầu Sửa chữa vừa đường ĐT.797 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh mời thầu, đã đóng thầu ngày 31/7/2023 có giá 11.729.705.000 hiện có duy nhất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN tham gia.