Home / Tag
Công ty Kỹ thương Hoằng Diệp nhà thầu ruột của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Tây Ninh: Chỉ trong trong 2 tháng chỉ định thầu 4 gói thiết bị hơn 750 triệu đồng Công ty Kỹ thương Hoằng Diệp nhà thầu ruột của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Tây Ninh: Chỉ trong trong 2 tháng chỉ định thầu 4 gói thiết bị hơn 750 triệu đồng

Công ty Kỹ thương Hoằng Diệp nhà thầu ruột của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Tây Ninh: Chỉ trong trong 2 tháng chỉ định thầu 4 gói thiết bị hơn 750 triệu đồng

-   29/09/2023 11:32

Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp (Công ty Kỹ thương Hoằng Diệp) là nhà thầu chuyên trúng chỉ định thầu rút gọn của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Tây Ninh làm chủ đầu tư. Nhiều dự án nhà thầu này trúng cả hai gói thi công xây dựng lẫn thiết bị.