Home / Tag
Gói thầu hơn 43 tỷ tại dự án nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc: Yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát có thời hạn trên 12 tháng” làm khó nhà thầu? Gói thầu hơn 43 tỷ tại dự án nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc: Yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát có thời hạn trên 12 tháng” làm khó nhà thầu?

Gói thầu hơn 43 tỷ tại dự án nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc: Yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát có thời hạn trên 12 tháng” làm khó nhà thầu?

-   21/08/2023 19:23

Theo đó gói số 3 Thi công hạng mục giao thông, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật của dự án nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư đóng thầu ngày ngày 11/7/2023 đang bị nhà thầu phản ánh HSMT có một số tiêu chí làm khó khi tham gia?