largeer
Home / Tag
Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn một mình một ngựa tại gói thầu gần 24 tỷ đồng của Ban QLDA  đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn một mình một ngựa tại gói thầu gần 24 tỷ đồng của Ban QLDA  đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình

Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn một mình một ngựa tại gói thầu gần 24 tỷ đồng của Ban QLDA  đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình

-   29/11/2023 11:59

Tại dự án Cải tạo mương Nhật Bản đoạn từ nhánh mương Nhật Bản đang làm dự án đến đường Bạch Đằng 1, gần nút giao thông Trường Sơn, gói thầu thi công xây dựng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình giao cho Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế Thái An mời thầu chỉ có duy nhất Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn tham gia.