Home / Tag
Bàu Bàng (Bình Dương): Long Gia Bảo – Tân Bình Phú một mình một ngựa tại gói thầu hơn 10 tỷ dự án Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2 Bàu Bàng (Bình Dương): Long Gia Bảo – Tân Bình Phú một mình một ngựa tại gói thầu hơn 10 tỷ dự án Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2

Bàu Bàng (Bình Dương): Long Gia Bảo – Tân Bình Phú một mình một ngựa tại gói thầu hơn 10 tỷ dự án Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2

-   09/11/2023 16:10

Gói thầu thi công xây lắp dự án Nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Long Gia Bảo và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Tân Bình Phú tham gia.

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

-   07/10/2023 12:44

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Trung học cơ sở tạo nguồn huyện Phú Giáo (Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư đã đóng thầu ngày 28/9/2023, chỉ có duy nhất liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điền Kim và công ty TNHH Sinh Hùng tham gia, cơ hội rộng cửa…

Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu? Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu?

Bình Dương: Gói thầu xây lắp trường Trung học cơ sở Lai Uyên hơn 140 tỷ đồng, E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự có gây hạn chế nhà thầu?

-   22/09/2023 12:04

Gói thầu Xây lắp tại Trường Trung học cơ sở Lai Uyên (Bình Dương) do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LIÊN THÀNH mời thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất một liên danh Phúc Tấn - Điền Kim – ĐKT Hoàng Quân tham dự. Trước đó, nhà thầu đã yêu cầu làm rõ HSMT trong đó E-HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự mà pháp luật không quy định…