Home / Tag
Gói thầu hơn 43 tỷ xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Hiệp (Bình Dương): Nhà thầu liên tục yêu cầu làm rõ HSMT Gói thầu hơn 43 tỷ xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Hiệp (Bình Dương): Nhà thầu liên tục yêu cầu làm rõ HSMT

Gói thầu hơn 43 tỷ xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Hiệp (Bình Dương): Nhà thầu liên tục yêu cầu làm rõ HSMT

-   17/10/2023 17:03

Theo đó gói thầu xây dựng tại dự án xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Hiệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư ngay từ khi phát hành HSMT bị phản ánh nhiều tiêu chí làm khó, hạn chế nhà thầu tham gia?

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

Bình Dương: Điền Kim cùng liên danh một mình tham gia gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại trường THCS tạo nguồn Nguyễn Trãi

-   07/10/2023 12:44

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Trung học cơ sở tạo nguồn huyện Phú Giáo (Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư đã đóng thầu ngày 28/9/2023, chỉ có duy nhất liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điền Kim và công ty TNHH Sinh Hùng tham gia, cơ hội rộng cửa…