largeer
Home / Tag
Cập rập lựa chọn nhà thầu chỉnh trang đô thị dịp Tết Cập rập lựa chọn nhà thầu chỉnh trang đô thị dịp Tết

Cập rập lựa chọn nhà thầu chỉnh trang đô thị dịp Tết

-   29/01/2024 16:32

Trong khi một số địa phương đã chuẩn bị thủ tục từ sớm và hoàn tất lựa chọn nhà thầu chỉnh trang đô thị đón Tết Giáp Thìn, thì nhiều địa phương khác vẫn đang dang dở chuyện lựa chọn nhà thầu khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết…