Home / Tag
Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng? Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng?

Bình Thuận: Công ty Anh Long – Nhà thầu ruột của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tiếp tục trúng gói sửa chữa hơn 10 tỷ đồng?

-   02/10/2023 15:13

Công ty TNHH Xây dựng Anh Long ( Công ty Anh Long) đang dự thầu gói thầu số 2: Xây lắp công trình tại dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước, tấm đan bị hư hỏng các đoạn từ Km63+000 - Km75+000, Km81+000 - Km95+500, Km184+000 - Km204+750 và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận.