Home / Tag
Đường Ninh Quới - Ngan Dừa cùng nhiều công trình tại Bạc Liêu chậm tiến độ Đường Ninh Quới - Ngan Dừa cùng nhiều công trình tại Bạc Liêu chậm tiến độ

Đường Ninh Quới - Ngan Dừa cùng nhiều công trình tại Bạc Liêu chậm tiến độ

-   18/07/2023 06:42

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án giao thông quan trọng thi công "ì ạch", gây bức xúc trong nhân dân, như: đường Ninh Quới - Ngan Dừa, cầu Huyện Kệ (thuộc dự án xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào); dự án xây dựng đường và cầu Kinh Tư 2, cầu Châu Điền về xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải); đường lộ Bờ Tây…