largeer
Home / Tag
TP HCM: Hơn 3 tháng, Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng liền 11 gói chỉ định thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 7 TP HCM: Hơn 3 tháng, Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng liền 11 gói chỉ định thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 7

TP HCM: Hơn 3 tháng, Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 trúng liền 11 gói chỉ định thầu của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 7

-   28/12/2023 17:00

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 7/8/2023 đến 23/11/2023 Hợp tác xã Xây dựng Thương mại Quận 7 đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 7 (TP HCM) chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn 11 gói thầu xây lắp.