Home / Tag
Bách Đạt An bị xem xét thu hồi 4 dự án khu đô thị? Bách Đạt An bị xem xét thu hồi 4 dự án khu đô thị?

Bách Đạt An bị xem xét thu hồi 4 dự án khu đô thị?

-   18/09/2021 08:45

Tỉnh Quảng Nam đang xem xét thu hồi 4 dự án khu đô thị với tổng diện tích gần 50 hecta do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Quảng Nam quyết 'khai tử' 4 khu đô thị của Bách Đạt An Quảng Nam quyết 'khai tử' 4 khu đô thị của Bách Đạt An

Quảng Nam quyết 'khai tử' 4 khu đô thị của Bách Đạt An

-   15/09/2021 10:20

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về việc tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các dự án, gồm: khu đô thị Bách Đạt 3, khu đô thị Bách Đạt 4, khu đô thị Bách Đạt 5, khu đô thị Bách Đạt 6 tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.