Mac Dinh Cuong

Bích Hồng

2021-05-11 19:23:00

Long Bình Tân (Biên Hoà – Đồng Nai): Dự án chậm tiến độ gây nhiều hệ lụy

Từ năm 2011, công ty CP Tập đoàn Anh Vinh (Công ty Anh Vinh) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tọa lạc tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó, ngày 30/6/2015, công ty Anh Vinh tiếp tục được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha, mục đích chính là phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn. Từ khi nắm giữ cả hai dự án đến nay, khu đất dự án vẫn không mấy biến đổi khiến cư dân sống trong đất quy hoạch phải chịu nhiều oái ăm.

Từ năm 2011, công ty Anh Vinh (địa chỉ: F3, khu dân cư Rạch Chiếc, Đường số 05, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Do ông Đặng Quang Vinh làm đại diện pháp luật) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7843517681 đối với dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tính từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đến nay đã gần chục năm nhưng dự án chỉ mới được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha. Phần diện tích còn lại đến nay vẫn còn vẹn nguyên vì chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thi công xây dựng công trình.

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn quy mô 11,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do công ty CP Tập đoàn Anh Vinh làm chủ đầu tư đến nay chỉ mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng khối nhà trường và văn phòng làm việc trên phần diện tích khoảng 0,5ha

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Phần diện tích còn lại do chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên đến nay một phần vẫn là khu dân cư đã xuống cấp

Trong khi, ngày 30/6/2015 công ty Anh Vinh đã được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha, mục đích chính là phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn. Nhưng điều lạ là Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với nội dung:

“Dự án: Khu liên hợp đào tạo và chăm sóc quốc tế Đồng Nai

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Anh Vinh

- Quy mô: 4,8ha

- Các hạn mục công trình gồm:

+ Nhà ở liền kề tái định cư (260 căn) diện tích trung bình 4,2 x 14 = 58,8m2

+ Ký túc xá; Bệnh viện – giảng đường;

+ Khu dịch vụ (phục hồi chức năng).”

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án:

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án: "Khu Liên hợp đào tạo và chăm sóc quốc tế Đồng Nai", sau đó bỏ đất hoang hóa, gây lãng phí. (Hình ảnh ghi nhận vào ngày 8/3/2021)

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án:

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án: "Khu Liên hợp đào tạo và chăm sóc quốc tế Đồng Nai", sau đó bỏ đất hoang hóa, gây lãng phí. (Hình ảnh ghi nhận vào ngày 8/3/2021)

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án:

Sau khi được UBND thành phố Biên Hòa giới thiệu địa điểm để xây dựng Dự án khu tái định cư quy mô 4,8ha để phục vụ cho dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thì Anh Vinh cũng chỉ triển khai rào tôn quanh khu đất dự án và treo biển báo công trình với tên dự án: "Khu Liên hợp đào tạo và chăm sóc quốc tế Đồng Nai", sau đó bỏ đất hoang hóa, gây lãng phí. (Hình ảnh ghi nhận vào ngày 8/3/2021)

Sau đó, để dự án nằm chờ thu hồi. Bởi theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư 2014, sau 12 tháng mà nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng kí với cơ quan đăng kí đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ đầu tư theo quy định tại Điều 46 thì sẽ bị thu hồi dự án. Mà thời hạn giãn tiến độ theo quy tại Điều 46, Luật Đầu tư 2014 cũng chỉ là không quá 24 tháng. Cho nên, nếu sau khoảng thời gian giãn tiến độ mà nhà đầu tư cũng không có khả năng thực hiện dự án thì dự án cũng sẽ bị thu hồi.

Đúng như quy định pháp luật kể trên, vào ngày 24/9/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 10949/UBND-KTN đề nghị công ty Anh Vinh chấm dứt việc xây dựng trên đất (tại khu tái định cư 4,8ha), đồng thời chấp thuận cho trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao khu đất 4,8ha này cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đến nay, dự án Khu tái định cư 4,8ha đã bị thu hồi và giao cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đến nay, dự án Khu tái định cư 4,8ha đã bị thu hồi và giao cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đến nay, dự án Khu tái định cư 4,8ha đã bị thu hồi và giao cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đến nay, dự án Khu tái định cư 4,8ha đã bị thu hồi và giao cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, điều lạ là tại khu đất dự án tái định cư 4,8ha này lại đang là nơi đặt biển hiệu của công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Nam Tuấn. Địa chỉ: Khu phố 5, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. Vậy công ty Nam Tuấn có mối liên hệ gì đối với khu đất dự án 4,8ha này? (Hình ảnh ghi nhận vào 8.5.2021)

Tuy nhiên, điều lạ là tại khu đất dự án tái định cư 4,8ha này lại đang là nơi đặt biển hiệu của công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Nam Tuấn. Địa chỉ: Khu phố 5, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. Vậy công ty Nam Tuấn có mối liên hệ gì đối với khu đất dự án 4,8ha này? (Hình ảnh ghi nhận vào 8.5.2021)

Dự án chậm tiến độ ai gánh chịu hậu quả?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai 2013 đối với đất vướng quy hoạch mà đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Do đó, kể từ khi có dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đến nay, các hộ dân trong khu đất dự án 11,8ha kể trên đang phải sống trong cảnh tạm bợ: “Cả chục năm nay chúng tôi không được phép xây dựng mới công trình, nhà cửa có cũ kỹ muốn xin sửa chữa lại để ở thì thủ tục cũng vô cùng khó khăn. Nghe nói ở khu đất 4,8ha kia là đất dự án tái định cư cho dự án trường Lê Quý Đôn này nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thấy dự án được triển khai trong khi giá cả đền bù cho việc di dân thu hồi đất của chúng tôi thì lại quá thấp, vậy thì thử hỏi điều kiện đâu mà chúng tôi có thể di dời đi nơi khác. Phải chăng công ty Anh Vinh không đủ tiềm lực kinh tế để triển khai dự án?" ông H bức xúc chia sẻ.

Tiếp lời ông H, ông D. cũng cho hay: “Từ lúc trường Lê Quý Đôn được thi công thì, xe ben, xe tải chở đất đá ra vào thường xuyên khiến con đường vào nhà chúng tôi bị xuống cấp trầm trọng, ổ voi, ổ gà đếm không xuể, nhất là sình lầy khiến đường lầy lội mỗi khi trời mưa và bụi luôn mịt mù mỗi khi trời nắng. Dự án thì cứ trong tình trạng dậm chân tại chỗ, nằm chờ như thế này vì gần chục năm mà người ta chỉ mới xây được dãy trường học với dãy văn phòng trường khoảng 0.5ha. Không biết đến bao giờ dân mới thoát khỏi nỗi thống khổ này?”

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Rất nhiều hộ dân trong ranh dự án trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không thể xây mới, việc sửa chữa cũng vô cùng khó khăn

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Đường xá trong ranh dự án cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng mãi không được tu bổ, sửa sang khiến việc đi lại của người dân trong đất dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn gặp nhiều trở ngại

Có thể thấy, dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn của Công ty Anh Vinh không chỉ chậm tiến độ nhiều năm mà còn biến thành dự án treo khiến người dân lâm vào cảnh đi không được, ở không xong. Thiết nghĩ chính quyền tỉnh Đồng Nai cần mạnh tay chấn chỉnh hơn nữa đối với những chủ đầu tư tiềm lực kém nhưng lại “năng xí phần” gây lãng phí.